رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اطلاعیه برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده خانه سازمان های مردم نهاد استان

اطلاعیه برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده خانه سازمان های مردم نهاد استان

اطلاعیه شماره یک استانداری قزوین اطلاعیه برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده خانه سازمان های مردم نهاد استان

اطلاعیه شماره یک
استانداری قزوین
اطلاعیه برگزاری مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده خانه سازمان های مردم نهاد استان
در راستای توانمند سازی و کمک به سازماندهی بیشتر سازمان های مردم نهاد استان، مقرر گردیده تا مجامع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده خانه سازمان های مردم نهاد استان در مرداد ماه سالجاری برگزار گردد.
        بدینوسیله از هیأت مدیره کلیه سازمانهای مردم نهاد ثبت حقوقی شده و دارای مجوز استانی، دعوت بعمل می آید تا در اسرع وقت نماینده تام الاختیار خود را جهت شرکت در مجامع مذکور به دبیرخانه هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد استان (مستقر در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین) به صورت مکتوب معرفی نمایند. شایان ذکر است مجمع یادشده به منظور اصلاح اساسنامه و انتخاب هیأت مدیره و بازرسین جدید خانه تشکلها برگزار می شود.
سازمان های مردم نهاد متقاضی شرکت در مجمع، می توانند برای ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه مجمع و انتخابات، به دبیرخانه هیأت نظارت استان مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند.
الف : تشکلهایی که صرفاً متقاضی شرکت در جلسه مجمع و انتخابات به منظور رأی دادن هستند، می توانند از تاریخ 30/04/97 لغایت 25/05/97 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.
ب : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "هیأت مدیره یا بازرسی" هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 30/04/97 لغایت  07/05/97 اقدام نمایند.
*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رأی دهندگان  و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است :
1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از مراجع ذیربط برای متقاضیان شرکت در مجمع. (تصویر پروانه فعالیت معتبر برای متقاضیان نامزدی در انتخابات الزامی است)
2. تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور  مبنی بر ثبت تأسیس یا تغییرات هیأت مدیره سازمان مردم نهاد .
3. اصل صورتجلسه یا معرفی نامه هیأت مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مُهر سازمان مردم نهاد).
4. یک قطعه عکس 4×3 برای نماینده معرفی شده
5. تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان) و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.
        هر تشکل؛ صرفاً می تواند  یک نفـر  را بعنوان نماینده جهت شرکت در مجمع و انتخابات معرفی نماید. حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است. (افراد معرفی شده می بایست از بین هیأت مدیره تشکلها باشند)
*محل ثبت نام : دبیر خانه هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد مستقر در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 33682949 و یا 09127893998 آقای فرجی کارشناس سازمانهای مردم نهاد استانداری تماس حاصل فرمایید.
دبیرخانه هیأت نظارت استان قزوین

دیدگاه‌ها