رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شهر اقبالیه منتشر شد


14 خرداد, 1396 - 16:08 -- روابط عمومی فرم...

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شهر اقبالیه منتشر شد

به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر اقبالیه می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قزوین ,

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شهر اقبالیه منتشر شد 

شماره :1566230- ش  

تاریخ : 13/03/1396 

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر اقبالیه بخش مرکزی شهرستان قزوین می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر : 

1- آقای جلال جوادی نام پدر حسین علی دارای 7501 رأی

2- آقای محمد رضائی نام پدر حکمت الله دارای 5477 رأی

3- آقای رضا رحیم لو نام پدر رحمن على دارای 5393 رأی

4- آقای محسن نانکلی نام پدر ولى الله دارای 5247 رأی

5- آقای مهدی حسن پوری نام پدر نوروزعلی دارای 5189 رأی

6- آقای علی بیگدلی نام پدر خدمتعلی دارای 4893 رأی

7- آقای مهدی دیاله آبادی نام پدر محرمعلی دارای 4622 رأی

به عنوان اعضای اصلى و

1- آقای داود ملائی نام پدر اسداله دارای 4502 رأی

2- آقای سیدعلی پرپین چی نام پدر سیدحیدر دارای 4352 رأی

3- آقای خیراله بیکدلو نام پدر وجیه اله دارای 4100 رأی

4- آقای نعمت اله بیگدلی نام پدر فرج اله دارای 4067 رأی

5- آقای صفدر حیدری نام پدر حیدر دارای 3880 رأی

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنانچه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد میتواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری قزوین اعلام نماید. 

                                                                                                       سیدعلی موسوی

                                                                                  فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان قزوین