رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه

شما اینجا هستید

حسین زکی زاده مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

حسین زکی زاده مدیر کل دفتر هماهنگی  امور اقتصادی و بین الملل
حسین زکی زاده
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل