رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک


4 اسفند, 1398 - 10:29 -- روابط عمومی فرم...

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک

در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه برگزار شد جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه ۲۴۶۰۶۷ رای بود که اشخاص زیر به ترتیب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین :
بسمه تعالی ۰۳ /۱۲/ ۱۳۹۸ آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه برگزار شد جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه ۲۴۶۰۶۷ رای بود که اشخاص زیر به ترتیب : ۱- خانم فاطمه محمد بیگی نام پدر شعبانعلی ۱۰۸۹۳۴ رای ۲- آقای لطف اله سیاهکلی نام پدر رمضانعلی ۸۲۵۵۵ رای ۳- آقای داود محمدی نام پدر نظر ۵۷۱۸۷ رای ۴- آقای سالار قاسمی مدانی نام پدر مولاوردی ۲۶۴۲۷ رای ۵- آقای علی فلاح نام پدر عباس ۱۲۸۳۱ رای ۶- آقای محمد باقر آقا علیخانی نام پدر عیسی ۱۱۴۹۹ رای ۷- آقای علی اکبر حاجی محمدی کشمرزی نام پدر حسین ۱۰۲۹۵ رای ۸- آقای محمد فاضل نام پدر آقا بالا ۶۸۵۱ رای ۹- آقای هادی طاهری نام پدر فخراله ۴۸۲۲ رای ۱۰- آقای رسول رحیمی سیاهکل محله نام پدر برار ۴۵۹۸ رای ۱۱- خانم تهمینه برزگری نام پدر عبد الخالق ۴۱۰۷ رای ۱۲- آقای حسین پوریوسفی نام پدر علی ۴۰۲۱ رای ۱۳- خانم کتایون همایونی نام پدر نوروز ۳۹۰۹ رای ۱۴- آقای علی علیخانی نام پدر هاشم ۳۷۸۶ رای ۱۵- آقای علی یعقوبی نام پدر قدمعلی ۲۸۰۸ رای ۱۶- آقای یاسر سبحانی فرد نام پدر ناصر ۲۷۹۱ رای ۱۷- خانم زهرا عبدلی شربیانی نام پدر حسن ۲۲۹۴ رای ۱۸- خانم مونا طیبی نام پدر احمد ۲۱۹۰ رای ۱۹- آقای محمد وشتی نام پدر بهرام ۲۰۰۳ رای ۲۰ - آقای سید محمد رضا حسینی نام پدر سید علاءالدین ۱۵۴۷ رای ۲۱ - آقای امیر ارشد آقا بیگی نام پدر اسداله ۱۴۳۹ رای ۲۲- آقای علی آقا بیگی نام پدر اسداله ۱۴۳۶ رای ۲۳- آقای بهمن سیمیاری نام پدر قاسم ۱۲۶۸ رای ۲۴- آقای اسحق عباسی نام پدر رمضان ۱۲۲۶ رای ۲۵- آقای علی بیگدلی نام پدر عیوضعلی ۹۶۰ رای ۲۶- آقای محمد مهدی اله وردیها نام پدر محمد رضا ۹۳۸ رای ۲۷- آقای محمد ابراهیمی نام پدر قربانعلی ۸۹۶ رای ۲۸ - آقای علیرضا اعتقادی نام پدر هادی ۸۶۲ رای ۲۹- آقای سید اکبر رضوی نام پدر سید یحیی ۸۳۰ رای ۳۰ - آقای ولی ناصری نام پدر محمد هاشم ۷۸۶ رای ۳۱- آقای ابراهیم ذوالقدر نام پدر باقر ۷۶۴ رای ۳۲ - آقای ستار بهرامی نام پدر هاشم ۶۷۳ رای ۳۳- آقای حامد ربانی نیا نام پدر عباس ۶۵۶ رای ۳۴- خانم عصمت ایزدی نظیر نام پدر سید محمد حسن ۶۲۶ رای ۳۵- آقای حسین جلیلوند نام پدر حجت حجت الله ۶۰۲ رای ۳۶- آقای منصور نصری نام پدر اکبر ۴۹۰ رای ۳۷- آقای ابراهیم حسن زاده گلنگشی نام پدر غلامحسن ۳۷۱ رای ۳۸- آقای محمد ابراهیم رحمت آبادی نام پدر محمود ۳۶۳ رای ۳۹- آقای محمد حسین حبیبی نام پدر نجفعلی ۳۴۶ رای ۴۰ - آقای احمد جعفری نام پدر آقا ۳۲۱ رای ۴۱- آقای علی تیموری نام پدر صفدر ۲۹۹ رای ۴۲- آقای بهنام رقاقی گرگری نام پدر ابراهیم ۲۶۷ رای ۴۳- آقای مجید پاهنگ نام پدر حسن ۲۶۳ رای ۴۴- آقای علیرضا خبری پور نام پدر رحمن ۲۱۷ رای ۴۵- آقای احمد علی جعفری نام پدر علی اکبر ۲۱۳ رای ۴۶- آقای محمد حسین شجاعی نیک نام نام پدر اروجعلی ۲۱۰ رای ۴۷- آقای غلامحسن خالو شاندیز نام پدر محمد ۱۴۵ رای می باشند. اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان قزوین برای قبول شکایات آماده می باشد. در ضمن به اسناد تبصره های ۱،۲ و۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف مدت ۷ روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل :نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد. همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است. محمد شفیعی فرماندار شهرستان قزوین مرکز حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک