رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

لیست اخبار واحد ها


31 شهريور, 1401 - 16:28 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین با اشاره به برخی تجمعات صورت گرفته روز گذشته در شهر قزوین گفت: مردم هوشیارانه صف اعتراض خود را از اغتشاش گران جدا کرده اند و کسانی که به اموال عمومی صدمه می زنند قطعا خیرخواه مردم عزیز نیستند.


31 شهريور, 1401 - 16:28 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین با اشاره به برخی تجمعات صورت گرفته روز گذشته در شهر قزوین گفت: مردم هوشیارانه صف اعتراض خود را از اغتشاش گران جدا کرده اند و کسانی که به اموال عمومی صدمه می زنند قطعا خیرخواه مردم عزیز نیستند.


21 شهريور, 1401 - 23:55 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و افتخار می‌کنیم که به مردم خدمت کنیم، خدمت به مردم مایه شرف و آبروی ما است.


20 شهريور, 1401 - 10:52 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: وکلای شهرستان قزوین در حوزه مسکن دچار مشکل جدی هستند، به منظور ایجاد امیدواری در وکلای جوان طرح مسکن ملی ویژه وکلا را در دستور کار قرار می‌دهیم و فضایی برای ساخت در اختیار تعاونی مسکن آن‌ها قرار می‌گیرد


19 شهريور, 1401 - 11:14 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت:جمعیت در روستاها در حال تغییر هستند و فصل های مختلف جمعیت افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در فصولی که شاهد افزایش جمعیت در روستا هستیم، سهمیه فوق العاده به نانوایی روستایی تزریق می‌شود.


18 شهريور, 1401 - 14:07 -- روابط عمومی فرم...

عباس کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر همه مرزهای عراق بسته است، گفت: زائرین تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت مرزهای کشور خودداری کنند.


18 شهريور, 1401 - 14:07 -- روابط عمومی فرم...

عباس کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر همه مرزهای عراق بسته است، گفت: زائرین تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت مرزهای کشور خودداری کنند.


17 شهريور, 1401 - 14:14 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و کاهش مشکلات اجتماعی، طرح ساماندهی وانت بارها و مشاغل مزاحم شهری و رفع سد معبر در قزوین اجرا شد.


17 شهريور, 1401 - 14:14 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم و کاهش مشکلات اجتماعی، طرح ساماندهی وانت بارها و مشاغل مزاحم شهری و رفع سد معبر در قزوین اجرا شد.


17 شهريور, 1401 - 09:29 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: در حوزه اعتبارات متوازن شهرستان قزوین به روستاهای محروم شهرستان قزوین توجه نشده است، در واقع شاخص های توازن در شهر قزوین تاثیر مستقیمی بر این امر گذاشته است و سبب شده که این شهرستان از اعتبارات متوازن سهم جدی نداشته باشد، اغلب دستگاه ها به ویژه در حوزه راه و آب نسبت به این مسئله اعتراض دارند و باید بازنگری صورت بگیرد.


15 شهريور, 1401 - 13:23 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: اربعین ویژگی های بسیار خاصی دارد که مهم‌ترین دستاورد آن در زمینه فردی خودسازی و در زمینه جمعی جامعه پردازی نوین است.


14 شهريور, 1401 - 23:49 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین : در دوره جدید مدیریتی این ناحیه با حضور نیروهای جوان، پابه کار و دغدغه مند اتفاقات خوبی در بسیج دانشجویی خواهد افتاد.


14 شهريور, 1401 - 23:49 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین : در دوره جدید مدیریتی این ناحیه با حضور نیروهای جوان، پابه کار و دغدغه مند اتفاقات خوبی در بسیج دانشجویی خواهد افتاد.


14 شهريور, 1401 - 23:49 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین : در دوره جدید مدیریتی این ناحیه با حضور نیروهای جوان، پابه کار و دغدغه مند اتفاقات خوبی در بسیج دانشجویی خواهد افتاد.


14 شهريور, 1401 - 23:49 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین : در دوره جدید مدیریتی این ناحیه با حضور نیروهای جوان، پابه کار و دغدغه مند اتفاقات خوبی در بسیج دانشجویی خواهد افتاد.


13 شهريور, 1401 - 22:01 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین با اشاره به تردد زایرین اربعین از مسیرهای تعریف شده برای حضور در کشور عراق عنوان کرد: مرزهای باشماق، چذابه، خسروی، مهران و شلمچه برای تردد زائرین و جهت خدمت رسانی فعال هستند.


13 شهريور, 1401 - 22:01 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین با اشاره به تردد زایرین اربعین از مسیرهای تعریف شده برای حضور در کشور عراق عنوان کرد: مرزهای باشماق، چذابه، خسروی، مهران و شلمچه برای تردد زائرین و جهت خدمت رسانی فعال هستند.


13 شهريور, 1401 - 22:01 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین با اشاره به تردد زایرین اربعین از مسیرهای تعریف شده برای حضور در کشور عراق عنوان کرد: مرزهای باشماق، چذابه، خسروی، مهران و شلمچه برای تردد زائرین و جهت خدمت رسانی فعال هستند.


13 شهريور, 1401 - 20:30 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: امید آفرینی، تقویت فضای نشاط و خودباوری، شفاف سازی امور و پاسخگو کردن مدیران از مهمترین رسالت های رسانه های متعهد در شرایط کنونی است.


13 شهريور, 1401 - 18:46 -- روابط عمومی فرم...

فرماندار قزوین گفت: حمایت عملی از جوانان و حل مشکلات آنان با استفاده از ظرفیت های قانونی مورد توجه دولت سیزدهم است و در یک سال گذشته اقدامات زیربنایی خوبی در این حوزه ها پی ریزی شده که در آینده نزدیک به ثمر خواهد نشست.

صفحه‌ها