رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارشات ویژه و تخصصی

28 ارديبهشت, 1395 - 13:17 -- عابدی

به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی

یاور عابدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات_شبکه

نقش و اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی و اثرات آن برای کشور و از سوی دیگر ظرفیتها و پتانسیل‌های حوزه فناوری اطلاعات در راستای تحقق استقلال اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما چرا تاکنون نتوانسته‌ایم از حوزه فناوری اطلاعات و صنعت ICT برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهره لازم را ببریم.

28 ارديبهشت, 1395 - 12:47 -- عابدی

مدیریت سیاسی ،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

علی اکبر رشوند :کارشناس دفتر سیاسی و انتخابات

در تحلیل عوامل و بررسی رابطه علت و معلولی در مباحث علوم انسانی خاصه علوم اجتماعی و زیر شاخه های آن همچون علوم طبیعی نمی توان به یک رابطه یک سو و قطعی نظیر        A---->B دست یافت . به تعبیر دیگر نسبی بودن علوم انسانی و نسبیت در آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است . از این رو اکثریت مباحث علوم انسانی را بایستی در قالب تحلیل ها و تحقیقات بین رشته ای برد و سپس اقدام به تبیین آنها نمود . اگرچه در بدو شکل گیری جامعه شناسی اگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی () بر این مدعا بود که می توان در تحصیل های علوم اجتماعی نیز همانند علوم طبیعی اقدام نمود و مسائل انسانی را همچون مسائل طبیعی ،فیزیکی و مادی مورد بررسی قرار داد . تقلیل  انسان ها بدون در نظر گرفتن روحیات ،عواطف و احساساتشان به اشیاء عملا روح جامعه شناسی را نابود و آن را در چارچوب خشک آمار و ارقام و استنباط های صرف آماری محدود ساخت . اگرچه بعد ها مکاتب فکری دیگری در تقابل با پوزیتویست اگوست کنتی قرارگرفتند با انتقاداز مکتب مکانیکی پوزیتویست علوم اجتماعی را به لحاظ تحلیلی در شاخه های مختلفی گسترده اند .

علی اکبر رشوند کارشناس سیاسی
5 اسفند, 1393 - 13:45 -- روابط عمومی

سیر تحول مدیریت واحد های سیاسی و اداری استان قزوین(1393-1376)

تهیه و تالیف: علی اکبر رشوند

صفحه‌ها