رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندار قزوین:
رژیم غاصب نتوانسته قلب جهان اسلام را از طپش باز دارد
فرماندار شهرستان قزوین گفت: راهپیمایی روز قدس پیام خود را به خوبی به جهانیان منتقل کرد و به آنان نشان داد که ملت مسلمان ایران با اتحاد و همبستگی موجب انسجام داخلی شده و نمی‌گذارد...
فرماندار قزوین خبر داد :
سید علی موسوی فرماندار قزوین از برداشت تقریبی بیش از 55 تن گندم از مزارع شهرستان قزوین در سال 1396 خبر داد .
فرماندار قزوین:
رئیس هیئت اجرایی شهرستان قزوین گفت: پس از بررسی دقیق گزارشها توسط هیئت نظارت شهرستان صحت انتخابات شورای اسلامی در قزوین و شش شهر دیگر تابع این شهرستان مورد تایید قرار گرفت.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندار قزوین:
رژیم غاصب نتوانسته قلب جهان اسلام را از طپش باز دارد
فرماندار شهرستان قزوین گفت: راهپیمایی روز قدس پیام خود را به خوبی به جهانیان منتقل کرد و به آنان نشان داد که ملت مسلمان ایران با اتحاد و همبستگی موجب انسجام داخلی شده و نمی‌گذارد...
فرماندار قزوین خبر داد :
سید علی موسوی فرماندار قزوین از برداشت تقریبی بیش از 55 تن گندم از مزارع شهرستان قزوین در سال 1396 خبر داد .
فرماندار قزوین:
رئیس هیئت اجرایی شهرستان قزوین گفت: پس از بررسی دقیق گزارشها توسط هیئت نظارت شهرستان صحت انتخابات شورای اسلامی در قزوین و شش شهر دیگر تابع این شهرستان مورد تایید قرار گرفت.
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر رازمیان می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر سیردان می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر معلم کلایه می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر کوهین می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر محمود آباد نمونه می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر اقبالیه می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر قزوین می رساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت
اشتراک در لیست اخبار واحد ها